Можете да се свържете с нас на телефон +359 / 896 891 801, както и на адрес: гр. Димитровград, ул. "Лайпциг" №8; вх. "Б" ап. "3"; Булстат: 204200064;

МОЛ: Николина Христова